HIKING

Teide-Wanderung

Der Vulkan Teide beherbergt viele Wanderwege und damit man wenigstens einen sieht, muss man die Hauptstraßen verlassen und tiefer in die ...

Senderismo Teide

El volcán Teide alberga muchos senderos y para ver al menos una parte de ellos hay que abandonar los caminos comunes ...

Trekking Teide

Vulcano Teide hosts many wonders and to see at least some of them requires, marvelous crater landscape. That?s why team prepared ...

Teide Sunrise

During this excursion you will be offer to live a real alpinistic adventure! To go to the very top of Mount ...

Trekking na Teide

Teide jest aktywnym wulkanem, kolejne erupcje wynios?y go na 3718 m n.p.m. Dzi? otaczany jest opiek? i stanowi najwi?ksz? per?? Parku Narodowego ...

Trekking Masca

W?wóz Masca jest unikalnym miejscem na Teneryfie. Mikroklimat tu wyst?puj?cy czyni przepraw? przez w?wóz uczt? dla cia?a i zmys?ów. Bezwzgl?dne pi?kno ...

Teide Chalenge

Jest to dwudniowa wycieczka na szczyt Teide. W zale?no?ci od Pa?stwa ?yczenia mo?liwo?? wjazdu kolejk? (godz. ok. 16.30) na wysoko?? ok. ...