WANDERN

Teide-Wanderung

Der Vulkan Teide beherbergt viele Wanderwege und damit man wenigstens einen sieht, muss man die Hauptstraßen verlassen und tiefer in die ...

Senderismo Teide

El volcán Teide alberga muchos senderos y para ver al menos una parte de ellos hay que abandonar los caminos comunes ...

Trekking Teide

Der Vulkan Teide beherbergt viele Wunder und um zumindest einige von ihnen zu sehen, braucht man eine wunderbare Kraterlandschaft. Deshalb hat das Team ...

Trekking auf dem Teide

Teide jest aktywnym wulkanem, kolejne erupcje wynios?y go na 3718 m n.p.m. Dzi? otaczany jest opiek? i stanowi najwi?ksz? per? Parku Narodowego ...

Trekking Masca

W?wóz Masca jest unikalnym miejscem na Teneryfie. Mikroklimat tu wyst?puj?cy czyni przepraw? przez w?wóz uczt? dla cia?a i zmys?ów. Bezwzgl?dne pi?kno ...

Teide-Chalenge

Jest to dwudniowa wycieczka na szczyt Teide. W zale?no?ci od Pa?stwa ?yczenia mo?liwo?? wjazdu kolejk? (godz. ok. 16.30) na wysoko?? ok. ...