SENDERISMO

Teide-Wanderung

Der Vulkan Teide beherbergt viele Wanderwege und damit man wenigstens einen sieht, muss man die Hauptstraßen verlassen und tiefer in die ...

Trekking na Teide

Teide jest aktywnym wulkanem, kolejne erupcje wynios?y go na 3718 m n.p.m. Dzi? otaczany jest opiek? i stanowi najwi?ksz? per?? Parku Narodowego ...

Trekking Masca

W?wóz Masca jest unikalnym miejscem na Teneryfie. Mikroklimat tu wyst?puj?cy czyni przepraw? przez w?wóz uczt? dla cia?a i zmys?ów. Bezwzgl?dne pi?kno ...

Teide Chalenge

Jest to dwudniowa wycieczka na szczyt Teide. W zale?no?ci od Pa?stwa ?yczenia mo?liwo?? wjazdu kolejk? (godz. ok. 16.30) na wysoko?? ok. ...